Bezpieczeństwo mieszkańców i mienia

INFORMACJA Z DZIAŁAŃ RATOWNICZO – GAŚNICZYCH GMINNYCH JEDNOSTEK OSP

Na terenie Gminy Leśna znajduje się 6 jednostek ochrony przeciwpożarowej:

 • OSP Leśna,
 • OSP Pobiedna,
 • OSP Grabiszyce,
 • OSP Szyszkowa,
 • OSP Świecie,
 • OSP Złotniki Lubańskie

OSP Leśna i OSP działają w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Liczba strażaków ochotników ogółem: 161 w tym 12 kobiet.

Liczba strażaków ochotników mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych: 101 w tym 4 kobiety.

Wyposażenie jednostek:

 • 12 samochodów ratowniczo-gaśniczych,
 • 17 motopomp w tym 9 pływających,
 • 6 autopomp,
 • 15 pilarek spalinowych do drewna,
 • 3 piły do betonu,
 • 8 agregatów prądotwórczych,
 • 1 agregat oddymiający,
 • 12 aparatów powietrznych,
 • 4 zestawy hydraulicznych narzędzi do ratownictwa drogowego.

O działaniach Komisariatu Policji w Leśnej informujemy na bieżąco w rubryce w Panoramie Leśnej