Pomoc społeczna w 2020 roku

W 2020 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej udzielił wsparcia 258 rodzinom (483 osoby w tych rodzinach). W liczbie tej ujęte zostały wszystkie rodziny, które skorzystały z różnych form pomocy, tj. w postaci zasiłków stałych, okresowych i celowych, …

e-usługi dla mieszkańców

Ciągły rozwój technologii informatycznych wprowadza nowe standardy komunikacji w życiu społecznym oraz gospodarczym. Dodatkowo wybuch pandemii COVID-19 niejako wymusił przyspieszenie wdrażania nowych rozwiązań, a i sami obywatele coraz częściej oczekują możliwości zdalnego załatwienia spraw …

Oprogramowanie

Jak pisaliśmy w materiale dotyczącym Urządzeń teleinformatycznych, już w połowie 2019 roku został przeprowadzony w Urzędzie wstępny audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego, zgodności urządzeń teleinformatycznych oraz sieci informatycznych z obowiązującymi ustawami (KRI, Cyberustawa, ustawa o ochronie danych osobowych). W ramach audytu …

Urządzenia teleinformatyczne

Już w połowie 2019 roku, po zmianie pracownika zajmującego się zadaniami z zakresu informatyki, Burmistrz Leśnej zlecił przeprowadzenie w Urzędzie wstępnego audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego, zgodności urządzeń teleinformatycznych oraz sieci informatycznych z obowiązującymi ustawami i Rozporządzeniami (w sprawie Krajowych …

e-urząd w czasach pandemii

Pandemia COVID-19 zapoczątkowała w Polsce cyfrową rewolucję. Na niespotykaną dotąd skalę do cyfrowego świata dołączają zarówno firmy, jak i urzędy. Jak na tym polu przedstawia się Urząd Miejski w Leśnej? Co udało się zrobić w 2020 roku, a co jest …

Gospodarka komunalna – wod-kan

Wodociągi i kanalizacja Za realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej do końca października 2019 roku odpowiadała spółka miejska PM Synergia. W połowie roku 2019, została wykonana kompleksowa ocena działalności spółki miejskiej, w której opisano między innymi stan gospodarki …