Gospodarka komunalna – wod-kan

Wodociągi i kanalizacja Za realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej do końca października 2019 roku odpowiadała spółka miejska PM Synergia. W połowie roku 2019, została wykonana kompleksowa ocena działalności spółki miejskiej, w której opisano między innymi stan …

PM Synergia

Przedstawiamy kluczowe informacje dotyczące działalności oraz procesu likwidacji spółki miejskiej PM Synergia. Decyzja o likwidacji spółki była oparta na raporcie oceniającym działalności spółki oraz na koncepcji reorganizacji gospodarki komunalnej zaproponowanej przez burmistrza Szymona Surmacza Radzie Miejskiej …

Rejestr zawieranych umów

W zbiorze wpisywane są umowy zawierane przez Urząd Miejski z kontrahentami na wykonanie zleceń inwestycyjnych, projektowych itp. Rejestr został założony w czerwcu 2019 roku i jest systematycznie uzupełniany Tabelę można przesuwać, wyświetlić na pełnym ekranie komputera, a dane …

Finanse gminy w 2019

Dochody Łączny dochód uzyskany: 42.641.428,03 zł Dochód planowany: 42.182.372,65 zł Wykonanie budżetu: dochody: 101,09% wydatki: 92,58% Dochód w podziale na najważniejsze działy: Dochód z tytułu Kwota dochodu PIT 5.923.141,00 zł Podatek od nieruchomości 3.547.192,65 …