Edukacja, szkolnictwo 2019

Gmina Leśna jest jednostką organizacyjną dla następujących placówek edukacyjnych:

 1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II na Smolniku
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pobiednej (w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole)
 3. Miejsko-Gminne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Leśnej
 4. Żłobek Miejski w Leśnej
 5. Przedszkole Publiczne w Stankowicach.

Zgodnie z przepisami ustawy (Prawo budowlane) budynki placówek edukacyjnych poddawane są kontrolom okresowym, w tym sprawdzeniu stanu technicznego, przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

Sprawdzenie stanu technicznego obejmuje kontrolę:

 • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • instalacji gazowych,
 • przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Każdego roku przeprowadzane są remonty mające na celę poprawę stanu technicznego obiektów, a co za tym idzie bezpieczne korzystanie z obiektów oświatowych przez dzieci
i młodzież oraz nauczycieli. W 2019 roku przeprowadzono następujące prace:

 • w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Pobiednej, w budynku Przedszkola Publicznego przy ul. Dworcowej 2 zostały odbudowane schody zewnętrzne na kwotę: 52 200 zł (schody żelbetowe w okładzinach z płyt granitowych, balustrada ze stali kutej, poręcze drewniane dębowe);
 • w budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola w Leśnej/ Żłobka Miejskiego w Leśnej – wykonano ogrodzenie budynku na kwotę: 27 200 zł;
 • w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II na Smolniku – wykonano ogrodzenie frontowe budynku na kwotę: 7 060 zł (ogrodzenie z paneli) oraz wykonano prace w budynku przy ul. Kościuszki 9 polegające na wymianie podgrzewacza wody na kwotę 1 906,50 zł.
 • Najpilniejszymi zadaniami do realizacji są: remont więźby dachowej oraz wymiana pokrycia dachu oraz remont elewacji na budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola w Leśnej/ Żłobka Miejskiego w Leśnej, remont dachu na Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku wraz z zabezpieczeniem dachu hali gimnastycznej przy szkole, remont sali gimnastycznej przy ZSP w Pobiednej zgodnie z zaleceniami inspekcji sanitarnej.

Szczegółowe informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019, w tym o liczbie uczniów, nauczycieli, osiągnięciach w konkursach i kosztach poniesionych na zadania oświatowe, znajdziesz w sprawozdaniu pt. „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019”.