Reforma mieszkalnictwa komunalnego

Wprowadzenie

Przejęcie zadań od PM Synergia

Analiza potrzeb i możliwości

Przyjęte uchwały

Raport RN za 2019 r