Działalność inwestycyjna

W roku 2019 r. w Gminie Leśna zrealizowano wiele różnorodnych inwestycji na kwotę przekraczającą 3,3 mln zł. Wśród tych o największym znaczeniu należy wymienić:

 • Budowę remizy OSP wraz z pomieszczeniami świetlicy w Świeciu
 • Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków 66A i 66B w Szyszkowej
 • Utworzenie Klubu Senior+ w Gminie Leśna
 • Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 358 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Leśna (ul. Stefana Żeromskiego) oraz w Smolniku
 • Przebudowę dojść do budynków przy ul. Kombatantów 1, 3 i 5 w Leśnej
 • Zakup cystern do przewozu wody pitnej
 • Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Leśnej
 • Rozbudowa sieci przeciwpożarowej w Leśnej
 • Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Żeromskiego w Leśnej
 • Budowa odcinka kanalizacji przy ul. Jana Kochanowskiego i Rynek w Leśnej
 • Zakup samochodu asenizacyjnego

Do pobrania:

Szczegółowy wykaz inwestycji zrealizowanych w 2019 r. w Gminie Leśna