Przedsiębiorcy w 2020

Przedsiębiorczość w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 2020

 1. Liczba założonych działalności gospodarczych wpisanych do CEIDG – 53
 2. Liczba zamkniętych działalności gospodarczych wpisanych do CEIDG – 29
 3. Liczna przyjętych wniosków do CEIDG – 263
 4. Wnioski do CEIDG złożone spoza terenu gminy – 22

Podmioty gospodarki narodowej nowo zarejestrowane w rejestrze REGON

 1. ogółem – 80
 2. rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 1
 3. przemysł i budownictwo – 26
 4. pozostała działalność – 53

Najczęściej występujące rodzaje wg. PKD 2007 działalności prowadzone przez przedsiębiorców w Gminie to m.in.:

 1. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 2. Tynkowanie
 3. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 4. Zakładanie stolarki budowlanej
 5. Malowanie i szklenie
 6. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 7. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 8. Wykonywanie konstrukcji  i pokryć dachowych
 9. Transport drogowy towarów
 10. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 11. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 12. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Obiekty świadczące usługi noclegowe w Gminie Leśna stan na 31.12.2020 r.

Lp.MiejscowośćLiczba ObiektówLiczba pokoiLiczba miejsc noclegowych
Grabiszyce Dolne31450
 2Grabiszyce Średnie1525
 3Grabiszyce Górne1210
 4Kościelniki Górne1618
 5Leśna2854
 6Miłoszów31128
 7Pobiedna51635
 8Stankowice72676
 9Wolimierz1250171
 10Zacisze3925
 11Złotniki Lubańskie15571
 12 Złoty Potok31235
 13Świecie2614
 14Sucha149123

Powyższe zestawienie zostało utworzone na podstawie powadzonej przez Burmistrza Leśnej ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie w Gminie Leśna.

Powyższe dane mogą jednak różnić się od rzeczywistości, ponieważ osoby które prowadzą tzw. agroturystyki, nie wpisują się do ewidencji lub nie zgłaszają zmian. Niestety, obowiązujące obecnie przepisy, nie ułatwiają weryfikacji prowadzenia agroturystyk. Można powiedzieć, że temat ten opiera się na solidarności i poczuciu odpowiedzialności wobec turystów, Gminy i innych prowadzących agroturystyki.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stan na 31.12.2021 r.

 1. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 18
 2. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 18

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych w 2020 r.

 1. Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) – 47
 2. Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) – 34

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2020 r.

 1. Do spożycia poza miejscem sprzedaży – 6
 2. do spożycia w miejscy sprzedaży – 14
 3. Liczba wydanych jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 29

Wartość alkoholu sprzedanego w 2020 r. na terenie gminy (na podstawie oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

do 4,5% (oraz piwa)od 4,5 do 18% (z wyjątkiem piwa)pow. 18 %razem
3.765.189,75 zł538.022,75 zł3.523.622,367.826.834,86 zł