Kultura, kultura fizyczna, sport i rekreacja w 2020 roku

28.02.2020 r. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej odbyła się Gminna Gala Sportu. Poświęcona była nagrodzeniu przez Burmistrza Leśnej młodych sportowców oraz trenerów za ich osiągnięcia w 2019 roku.

Gmina wspierała przez cały rok 2020 (organizacyjnie, rzeczowo, finansowo) działania miejscowych organizatorów zajęć i przedsięwzięć związanych ze sportem, kulturą fizyczną i rekreacją.

Stowarzyszenie „Be Active Leśna” z Leśnej realizowało projekt pn. „Aktywizacja sportowo-rekreacyjna mieszkańców Gminy Leśna” W ramach zadania zaplanowano na 2020 rok 5 działań. Pierwszym były 2 cykle spotkań rekreacyjno-sportowych. W cyklu jesiennym odbyło się 11 treningów (25 osób), cykl jesienny– 16 treningów (25 osób). Imprezy biegowe wpłynęły m.in. na poprawę kondycji fizycznej uczestników, rezygnacje części osób z nałogów. Drugie zadanie to organizacja 6-7 marca 2020 spotkań sportowo-kulturalnych z okazji Dnia Kobiet. Kolejne zadanie to treningi sportowo-rekreacyjne członków Stowarzyszenia, a następne to uczestnictwo członków Stowarzyszenia w wydarzeniach sportowych w kraju. Niestety, ze względu na pandemię wiele imprez biegowych zostało odwołanych. Udało się uczestniczyć w biegach w Głogowie, Lubawce, Półmaratonie w Gdyni, biegach Niepodległości w Jeleniej Górze i Poznaniu. Z powodu pandemii grudniowy bieg plenerowy i ognisko musiały zostać odwołane.

Ludowy Zespół Sportowy Fatma z Pobiednej uzyskał dotację na „Promowanie kultury fizycznej i sportu jako zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Pobiednej w dyscyplinie piłka nożna”. Klub uczestniczy w rozgrywkach sportowych DZPN Jelenia Góra. Ze względu na pandemię rozgrywki zostały ograniczone. Klub ponosi koszty przygotowania boisk, utrzymania pawilonu, rozgrywek ligowych, treningów.

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Granica Miłoszów zajmowało się „Popularyzacją piłki nożnej wśród lokalnej społeczności we wsi Miłoszów i miasta Leśna” Zadanie polegało na organizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych (treningów, meczów, turniejów). Klub uczestniczył w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej. Powiększyło się także grono kibiców, a w imprezach organizowanych i współorganizowanych przez Granicę brali udział mieszkańcy wsi.

Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy Kwisa z Leśnej realizował projekt: „Popularyzacja kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży Gminy Leśna poprzez organizację zajęć sportowych oraz zawodów sportowych w dyscyplinie kajak polo i kajakarstwie górskim” W ramach zadania zorganizowano 400 godzin zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Zajęcia odbywały się w salach sportowych, na torze kajakowym i basenie, były też biegi w terenie i zajęcia na basenie krytym w Lubaniu. Uczestnikami było 30 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Ze względu na pandemię nie odbyły się zawody na torze kajakowym w Leśnej.

Miejsko-Gminny Klub Sportowy Włókniarz z Leśnej prowadził w 2020 dwa duże projekty. Jeden z nich to „Popularyzacja sportu w środowisku lokalnym w dyscyplinie piłka nożna”

Szkolenie zawodników poprzez prowadzenie zajęć sportowych w piłce nożnej objęło w ramach tego zadania młodzież w wieku 15 – 19 lat (25 osób) oraz seniorów (25 osób). Uczestniczyli oni w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez DZPN Jelenia Góra. W realizacji zadania uczestniczyła wykwalifikowana kadra trenerska, wolontariusze, działacze.

Drugim projektem było „Propagowanie zadań w zakresie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Leśna poprzez długoterminowe szkolenie i udział w rozgrywkach”. Odbiorcami tego zadania były dzieci w wieku 7 – 16 lat. Oferent zorganizował dla nich długoterminowe szkolenie sportowe w dyscyplinie piłka nożna w celu osiągnięcia optymalnej sprawności oraz uczestnictwa w rozgrywkach sportowych organizowanych przez DZPN Jelenia Góra. Treningi prowadzili wykwalifikowani trenerzy, uczestniczyło w nich 5 grup po ok. 20 osób. Najmłodsze grupy – Skrzat, Żak i Orlik uczestniczyły w turniejach na zasadzie popularyzacji piłki nożnej, a Młodzicy i Trampkarze – w rozgrywkach ligi w formie meczów piłkarskich.