Kopalnia bazaltu w Leśnej

Temat wydobycia i transportu kruszywa bazaltowego jest od kilku lat bardzo silnie obecny w życiu społecznym gminy. W latach 2017-2019 w Leśnej odbywały się protesty mieszkańców zmęczonych uciążliwościami związanymi z ciężkim transportem, od tamtego czasu w wielu miejscach gminy wiszą też banery i naklejki „STOP kopalni w gminie Leśna”. Od roku 2019 Burmistrz Leśnej podjął rozmowy z przedstawicielami zarządu kopalni, dotyczące złagodzenia uciążliwości – głównie związanych z transportem. Zdaniem burmistrza, kopalnia powinna wykonać własny, dedykowany ciąg komunikacyjny do transportu kruszywa, który zgodnie z decyzją środowiskową wydaną jeszcze przez Burmistrza M. Markiewicza powinien odbywać się „na obrzeżach” Leśnej.

W 2019 roku w efekcie spotkań uzgodniono, że kopalnia podejmie się wykonania nowej drogi bezpośrednio do drogi wojewódzkiej a dalej będzie transportować kamień nad Kwisą bezpośrednio do stacji PKP z pominięciem ul. Baworowo.

W protokole ze spotkania z 28.08.2019 r, widać, że mimo zgody obu stron co do potrzeby uregulowania kwestii uciążliwości transportu bazaltu to jednak każda inaczej widzi kolejność podejmowanych działań i sprawy dotyczące finansowania inwestycji. Podczas tego spotkania, reprezentujący firmę inżynier, który wykonał wstępną koncepcję oraz harmonogram budowy drogi i taśmociągu nad Kwisą określił, że „realistyczny termin rozpoczęcia inwestycji to 11 miesięcy”. Po upływie tego czasu, pod koniec 202 roku, burmistrz nie widząc żadnych działań ze strony kopalni zaczął rozważać możliwość wprowadzenia ograniczenia ruchu na dotychczasowej drodze służącej do transportu kruszywa (obok szkoły podstawowej w Smolniku i wodociągów miejskich).

Ostatecznie po wymianie pism wzywających kopalnię do podjęcia realnych działań przedstawieniu ich w formie nagrania video w dniu 18.03.2021 oraz zapowiedzi o zamiarze ograniczenia ruchu zamieszczonej w piśmie z 31.03.2021, burmistrz podjął decyzję o zmianie organizacji ruchu na drodze gminnej nr 109924D prowadzącej do kopalni, poprzez ograniczenie dozwolonego tonażu pojazdów poruszających się po tej drodze do 10 ton.

28.05.2021 r, złożyliśmy odpowiedni wniosek do Starosty Lubańskiego, licząc na możliwość ograniczenia ruchu jeszcze w wakacje. W uzasadnieniu, urząd powołuje się m.in na postępującą degradację drogi, kolejne pozwy od mieszkańców o odszkodowanie za zniszczone mienie, rewitalizację Parku Wollerów, uciążliwości i zagrożenia ruchu pieszych w drodze do szkoły i przedszkola, nieustannie niszczony chodnik i inne uciążliwości. Szczegółowe uzasadnienie wniosku znajduje się na stronach 4-5 Projektu zmiany docelowej organizacji ruchu.

W konsekwencji złożenia tego wniosku, na prośbę Starosty, 30.07.2021 odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy, którego przebieg można odnaleźć w protokole ze spotkania. Protokół pokazuje, że zarysowane już w 2019 odmienne stanowiska są widoczne jeszcze bardziej. Burmistrz uważa, że kopalnia powinna jak najszybciej zrobić dedykowaną drogę dla transportu ciężkiego żeby pokazać że faktycznie chce poprawić swoje relacje z gminą, a kopalnia silnie podkreśla, że gmina utrudnia im rozpoczęcie eksploatacji złoża w Miłoszowie a bez tego nowe inwestycje drogowe nie mają dla nich racjonalności ekonomicznej. Rozbieżne stanowiska rysują się też w kwestii warunków budowy drogi alternatywnej. Gmina stoi na stanowisku, że powinno to być wykonane ściśle według wytycznych gminy, a kopalnia uważa, że „umowa powinna opierać się na ekwiwalentności świadczeń stron”, a „gmina nie może oczekiwać, iż kopalnia zainwestuje w infrastrukturę drogową kwotę, która przewyższy lub nawet zrównoważy zyski z kopalni”.

W tej patowej sytuacji, burmistrz ponownie zwrócił się z apelem do Starosty Lubańskiego pisząc:

„Oczekujemy za strony firmy działania a nie obietnic i stawiania kolejnych warunków”. Przypomina, że obietnice „ograniczenia uciążliwości” i „koniec zabłoconych ulic” mieszkańcy gminy słyszą już od dekady – bez żadnych widocznych efektów. Kopalnia nadal nie wykonała żadnego, widocznego gestu zmierzającego do poprawienia sytuacji na naszych drogach. Jak pisze dalej: „Nadal realizowana jest „papierowo-uzgodnieniowa” gra na zwłokę. Kopalnia każdego dnia przynosi swoim właścicielom zyski, a mieszkańcy Leśnej każdego dnia borykają się z problemami ciężkiego transportu”.

„Podtrzymuję swój wniosek dotyczący ograniczenia tonażu na drodze gminnej nr 109924D. Uważam, że tylko stanowcze postępowanie uświadomi przedstawicielom kopalni, że (nawiązując do słów Pana Starosty ze spotkania z dyr. Tomczewskim) – nie żyjemy już w latach ’90 i zmieniły się nie tylko oczekiwania mieszkańców dotyczące jakości życia, ale też kontekst społeczny i ekonomiczny realizowania tego typu inwestycji. Widać to szczególnie na tle kopalni w sąsiednich gminach, które lata temu rozwiązały w sposób znaczący problem uciążliwości transportu urobku. Czas na zmiany jakości życia także w Leśnej”.

Czekamy na decyzję starosty w sprawie zmiany organizacji ruchu.


Wpis będzie aktualizowany w miarę rozwoju wydarzeń.

Ostatnia aktualizacja: 20.08.2021


Dokumentacja

Wybrane dokumenty dotyczące wpisu (dokumentacja będzie aktualizowana)