e-usługi dla mieszkańców

Ciągły rozwój technologii informatycznych wprowadza nowe standardy komunikacji w życiu społecznym oraz gospodarczym. Dodatkowo wybuch pandemii COVID-19 niejako wymusił przyspieszenie wdrażania nowych rozwiązań, a i sami obywatele coraz częściej oczekują możliwości zdalnego załatwienia spraw urzędowych.

Najważniejsze korzyści z wprowadzenia e-usług dla mieszkańca, to:

  • możliwość złożenia wniosku bez konieczności wizyty w urzędzie,
  • podpisywanie dokumentów Profilem Zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym,
  • informacja zwrotna z urzędu np. w postaci Urzędowego Potwierdzenia Odbioru,
  • monitorowanie postępu sprawy oraz informacja o jej zakończeniu,
  • możliwość uzyskania decyzji on-line na wskazaną elektroniczną skrzynkę.

Najważniejsze korzyści z wprowadzenia e-usług dla urzędu, to:

  • automatyzacja pracy,
  • udostępnienie dowolnej liczby e-formularzy,
  • automatyczne informowanie klienta o postępach w sprawie,
  • obniżenie kosztów administracyjnych, m.in. dzięki zmniejszeniu liczby wydruków.

W Urzędzie Miejskim w Leśnej, dzięki udostępnionym usługom mieszkańcy mogą tutaj złożyć wniosek o wypis, wyrys, zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nadanie numeru porządkowego budynkowi.

Przez platformę ePUAP osoby posiadające profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany mieszkańcy mogą załatwić praktycznie każdą sprawę, chyba, że przepisy szczególne wymagają osobistego stawiennictwa w Urzędzie.

Po złożeniu wniosku mieszkańcy mogą śledzić na jakim etapie jest ich sprawa dzięki identyfikatorowi nadanemu w elektronicznym obiegu dokumentów. Identyfikator można znaleźć na przykład na pierwszym piśmie otrzymanym w danej sprawie pod znakiem sprawy. Identyfikator podajemy na tej stronie po wcześniejszym wybraniu właściwego urzędu.

Liczne informacje o Gminie mieszkańcy mogą odszukać w portalach mapowych:

A o planie pracy Burmistrza i wykonywanych działaniach w publicznym kalendarzu dostępnym tutaj.