Rejestr zawieranych umów

W zbiorze wpisywane są umowy zawierane przez Urząd Miejski z kontrahentami na wykonanie zleceń inwestycyjnych, projektowych itp.

Rejestr został założony w czerwcu 2019 roku i jest systematycznie uzupełniany

Tabelę można przesuwać, wyświetlić na pełnym ekranie komputera, a dane pobrać w formacie CSV lub kopiować pojedyncze wiersze.

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019