Rejestr złożonych wniosków o dofinansowanie

W zbiorze wpisywane są opracowane przez Urząd Miejski wnioski o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Tabela prezentuje wnioski w podziale na te, które otrzymały dofinansowanie jak i te, które nie uzyskały wymaganej liczby punktów.

Rejestr uzupełniany jest na bieżąco od początku roku 2019. Tabelę można przesuwać, wyświetlić na pełnym ekranie komputera, a dane pobrać w formacie CSV lub kopiować pojedyncze wiersze.