Gospodarka komunalna 2020 – odpady

Rok 2020 był rokiem trudnym dla każdego z nas, także dla służb komunalnych gminy Leśna. Pandemia COVID-19 zmusiła nas do rezygnacji z wielu zadań, reorganizacji systemu pracy, opóźniła o rok wiele niezbędnych inwestycji.

Przez większość roku 2020 w naszej gminie obowiązywały opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niższe niż w okolicznych gminach, nie były one podwyższane mimo, że koszty rosły cały czas.

Rok 2021 przywitał nas nowymi stawkami opłat. Nikt nie lubi podwyżek, a już na pewno nikt nie chce ich tak wysokich jak to stało się w Leśnej. Nie mieliśmy jednak innego wyjścia. Radni Rady Miejskiej po wnikliwej analizie dokumentacji finansowej zgodzili się niemal jednogłośnie, że zaproponowane przez Urząd stawki i zmiany w regulaminie są niezbędne.

O zmianach w odbiorze odpadów i koniecznych reformach pisaliśmy w Panoramie Leśnej wiele razy np.:

Nikt nie chciał takich podwyżek, ale uznaliśmy że nie ma innego wyjścia. Dalsze dopłacanie do odbioru śmieci z innych przychodów, jest zbyt kosztowne. Nie możemy pozwolić sobie na „wyrzucanie do śmieci” i tak niewielkich przychodów z pozostałych podatków, bo rosnące koszty bieżące i zmniejszenie wpływów budżetowych z podatku PIT doprowadziłoby do upadłości gminy.

Żeby płacić mniej, nie podnosić dalej stawek, musimy jak najwięcej sortować i myśleć o tym, że śmieci nie biorą się znikąd i nie znikają „w magiczny sposób”. Nie możemy udawać, że problem sam się rozwiąże i że do odbioru śmieci możemy cały czas dopłacać. Za każdą butelkę, kubeczek, stare krzesło, które zostaną zebrane na terenie naszej gminy płacimy wszyscy. Śmieci obecnie jest bardzo dużo. Koszty ich odbioru podzielone na wszystkich „producentów” dają nam takie stawki jakie Rada Miejska zdecydowała się przyjąć. Nie są zaniżone, ani zawyżone. System został uszczelniony i policzony i wiemy, że dokładnie tyle to kosztuje.

Odpady to wspólny problem wszystkich mieszkańców gminy i tylko razem – jako społeczność możemy pracować nad tym, żeby było lepiej i taniej. Urząd Miejski będzie w tym pomagał, nagradzając te społeczności, które lepiej będą segregować odpady, i karząc tych, którzy będą próbowali „oszczędzać” kosztem swoich sąsiadów.


Analiza i ocena stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Dokument pod tytułem „Analiza i ocena stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Leśna za 2020 r.” w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) jest obowiązkowym dokumentem przedstawianym przez Burmistrza Radzie Miejskiej do zatwierdzenia.

Najważniejsze wnioski z analizy z roku 2020 są następujące:

  • Znacząco udało się ograniczyć straty w gospodarce odpadowej. Jesteśmy jedną z nielicznych gmin w Polsce na terenie której masa odpadów w przeliczeniu na mieszkańca spadła (z ok. 310 kg do 298, czyli poniżej średniej dla woj. dolnośląskiego – 300 kg) Jest to efekt głównie wprowadzenia nadzoru nad PSZOK i wyeliminowania procederu podrzucania odpadów z działalności gospodarczej do odpadów komunalnych.
  • Nie osiągnęliśmy wymaganych poziomów recyklingu plastiku, papieru, metalu. W porozumieniu 15 gmin tworzących RIPOK w Lubaniu tylko gmina wiejska Zgorzelec osiągnęła wymagane przez prawo i wytyczne UE poziomy recyklingu. Znacząco musimy poprawić jakość i ilość segregowanych odpadów u źródła – w gospodarstwach domowych.
  • Warto pracować nad dalszym zmniejszaniem masy odpadów. Jest to możliwe na kilka sposobów. Najważniejsze to nadawanie „drugiego życia” meblom, ubraniom, sprzętom AGD oraz redukcja kupowania towarów składających się głównie z odpadów lub mających krótką przydatność (opakowania, jednorazowe naczynia, jednorazowe dekoracje świąteczne i okazjonalne, jednorazowe znicze, wieńce itp.)
  • Zwiększać możliwości i umiejętności kompostowania odpadów biologicznych przy gospodarstwach domowych i na osiedlach.