Raport o stanie gminy 2018

Do pobrania raport o stanie Gminy Leśna za rok 2018.

Jest to pierwszy raport przygotowany zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Zawiera najważniejsze informacje o stanie Gminy Leśna w 2018 r. oraz w podsumowaniu wnioski dotyczące najpilniejszych zadań na rok 2019.