1. Wprowadzenie
 2. Realizacja polityk, programów i strategii
 3. Finanse gminy
 4. Mieszkańcy gminy
 5. Raport o stanie gospodarki komunalnej w Gminie Leśna 2020
 6. Raport specjalny: most na Kwisie
 7. Urząd Miejski – organizacja i zarządzanie
 8. Gospodarka mieszkaniowa
 9. Gospodarka komunalna – odpady
 10. Gospodarka komunalna – wodociągi i kanalizacja
 11. Działalność inwestycyjna
 12. Przedsiębiorczość
 13. Turystyka
 14. Utrzymanie infrastruktury drogowej, oświetlenie dróg
 15. Edukacja, szkolnictwo
 16. Zabytki i zachowanie dziedzictwa narodowego
 17. Ochrona zdrowia i profilaktyka uzależnień
 18. Kultura, kultura fizyczna, sport i rekreacja
 19. Planowanie przestrzenne
 20. Pomoc społeczna
 21. Bezpieczeństwo mieszkańców i mienia
 22. Organizacje społeczne, inicjatywy mieszkańców
 23. Podsumowanie: priorytety na rok 2021

Dokumenty strategiczne oraz programy wieloletnie