Raport online

Przedstawiamy raport o stanie Gminy Leśna w formie interaktywnej strony internetowej. Witryna zawiera wszystkie elementy wymagane ustawowo oraz dodatkowe informacje w formie fotografii, wykresów, filmów i dokumentacji źródłowej (strategie, plany, raporty).

Zdecydowaliśmy na taką formę raportu z dwóch powodów:

  • Po pierwsze, chcemy, ułatwić mieszkańcom gminy Leśna zapoznanie się z najważniejszymi informacjami o stanie naszej małej ojczyzny. Uważamy, że większość osób nie potrzebuje wielostronicowych tabel i raportów, ale chce otrzymać zwartą i konkretną informację na temat najważniejszych zagadnień dotyczących zadań gminy. Na stronie www, można łatwo wyszukać i przeczytać te informacje, które interesują poszczególnych czytelników.
  • Po drugie, wszystkim, którzy chcą poznać szczegóły, sprawdzić materiały źródłowe, zapoznać się głębiej z danym tematem umożliwiamy to bez konieczności wnioskowania o informację publiczną, czy przeszukiwania BIP. Strona internetowa jest bardziej pojemna niż papier i pozwala na dołączenie obszernej dokumentacji źródłowej. Zebranie w jednym miejscu kluczowych dokumentów – raportów, analiz, informacji przekazywanych Radzie Miejskiej itd, posłuży wszystkim, którzy będą chcieli wyczerpująco zapoznać się z konkretnym tematem.

Poszczególne strony Raportu odnoszą się w wielu miejscach do dokumentacji mieszczącej się w leśniańskim BIP albo do dokumentów udostępnianych przez portal Rady Miejskiej. Dzięki podziałowi na kategorie można przeglądać informacje według interesujących czytelnika tematów, a bezpośrednie odwołanie do źródeł zapewnia wiarygodność prezentowanych informacji.

Zobacz spis treści – zawartość Raportu o stanie Gminy Leśna

Codzienny raport o stanie gminy

Ważną zmianą jaką wprowadzamy poprzez publikację raportu online, jest prezentowanie istotnych informacji o stanie gminy na bieżąco – w przypadku niektórych wskaźników i rejestrów codziennie. Wiele informacji wprowadzanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnej wyświetlane jest bezpośrednio na odpowiednich stronach Raportu, a kolejne rejestry i zestawienia są oparcowywane.

W ten sposób niemal codziennie można będzie sprawdzić postęp w złożonych deklaracjach na odbiór odpadów komunalnych, postępy w reformie mieszkalnictwa komunalnego, podpisanych umowach, czy pozyskanych dofinansowaniach. W ten sposób raport za rok 2020 i kolejne będzie pisany na bieżąco, przejrzysty i zawsze dostępny dla każdego z mieszkańców – bez konieczności wnioskowania o dostęp do informacji publicznej.

Poprzez publikację raportu o stanie gminy online i w trybie ciągłym realizujemy program zwiększania przejrzystości działań urzędu, klarowności celów i osiąganych rezultatów oraz co bardzo istotne dla zarządzania gminą – monitorujemy na bieżąco i transparentnie postęp w zakresie rozwoju gminy.

Poprawiając dostępność Raportu oraz zwiększając jego przejrzystość chcemy poprawić stan wiedzy mieszkańców gminy o jej kondycji. Dzięki dostępowi do danych źródłowych, sprawozdań i raportów łatwiej zrozumieć co dzieje się w gminie Leśna i oceniać działalność władz gminy oraz dyrekcji jednostek podległych (szkół, OKiS, MGOPS). Zależy nam też na zwiększeniu wpływu mieszkańców na sprawozdawczość. Jeżeli na stronach raportu nie ma jakich istotnych informacji, można to zgłosić na adres e-mail: raport@lesna.pl, nowe dane będziemy wprowadzać w kolejnych wersjach raportu.

Video-Raport

Polecamy też śledzenie kolejnych odcinków video-raportu publikowanego przez nas na portalu You-Tube. Nagrania w przystępny i zwarty sposób prezentują wybrane zagadnienia, odsyłają też do bardziej wyczerpujących dokumentów umieszczanych na stronie www raportu.


W imieniu zespołu redakcyjnego:
Szymon Surmacz, Burmistrz Leśnej


Wersje raportów w plikach PDF, w takiej wersji w jakiej są przedstawiane Radzie Miejskiej znajdują się w kolejnych wpisach w kategorii wpisów: Raport o stanie gminy.