COVID-19

Wydatki specjalne związane z Covid-19

Wydatki poniesione w 2020 roku na przeciwdziałania rozpowszechniania się pandemii COVID-19 wyniosły 35 619,23 zł, a dotyczyły m.in. zakupu maseczek ochronnych, płynów do dezynfekcji rąk, odzieży ochronnej, generatorów ozonu.

Generatory ozonu zostały przekazane do ośrodków zdrowia na terenie Gminy Leśna.

Gmina poniosła także wydatki związane ze stacjonowaniem żołnierzy na granicy w Miłoszowie w kwocie 17 443,06 zł. Środki te zostały zrefundowane dotacją na zadania zlecone.


Skutki budżetowe

Negatywnym skutkiem finansowym panującej pandemii COVID-19 dla budżetu Gminy Leśna w 2020 roku była utrata dochodów w kwocie 586 427,14 zł.


Wybuch pandemii COVID-19 niejako wymusił intensyfikację używania systemów informatycznych do załatwiania spraw codziennych. W początkowym okresie pandemii wiele osób było mocno zdezorientowanych sytuacją i szukało konkretnych i łatwo dostępnych informacji o tym co się dzieje i jak na to reagować.

Jedną z odpowiedzi Urzędu na ten stan rzeczy było utworzenie strony internetowej koronawirus.lesna.pl, na której znalazły się wszystkie najważniejsze informacje mogące pomóc mieszkańcom Gminy.

Warto zauważyć, że strona powstała praktycznie bezkosztowo i aktualizowana jest na bieżąco, co pozwala na szybkie przekazywanie mieszkańcom istotnych informacji z zakresu tematyki COVID-19.


Tuż po ogłoszeniu pandemii i utworzeniu dedykowanej strony Burmistrz Leśnej nagrał filmy, przekazując w nich mieszkańcom najważniejsze informacje o zaistniałej sytuacji. Filmy te zostały odtworzone łącznie blisko 4,5 tys. razy. Mogą je Państwo zobaczyć poniżej, jak również na stronie koronawirus.lesna.pl jak i bezpośrednio na kanale Urzędu Miejskiego w Leśnej na platformie YouTube.


W drugiej połowie stycznia bieżącego roku, gdy pojawiła się możliwość tzw. szczepień populacyjnych, powołano w gminie Leśna koordynatora telefonicznego dedykowanego osobom niepełnosprawnym i seniorom, którzy nie mogli samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień.

Celem uruchomienia takiej formy kontaktu było umożliwienie osobom z ograniczoną mobilnością nawiązania kontaktu w sprawie zorganizowania transportu na szczepienie, w sytuacji gdy nie miały one możliwości pojawienia się w punkcie szczepień we własnym zakresie.

Z koordynatorem nadal można się skontaktować pod nr telefonu 515-360-735. Numer ten aktywny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.