Cmentarnictwo w 2020 roku

Urząd przejął od spółki PM „Synergia” zarządzanie cmentarzami w listopadzie 2019 roku. Ze względu na formę prawną UM nie może świadczyć usług pogrzebowych ani dokonywać innych odpłatnych zleceń związanych z pogrzebami i porządkowaniem cmentarzy.

W ramach poprawy usług związanych z cmentarnictwem wykonano:

  • inwentaryzację wszystkich trzech cmentarzy komunalnych i wykonano internetowe bazy grobów przy pomocy systemu mogily.pl. Dostęp do gminnych cmentarzy znajduje się pod adresem: http://mogily.pl/start/g-lesna

Ponadto w obrębie cmentarzy komunalnych przeprowadzono następujące roboty budowlane:

  • zlikwidowano stary boks śmietnikowy w Grabiszycach Średnich,
  • ogrodzono teren przy wieży w Pobiednej,
  • wykonano utwardzenie miejsca pod pojemniki na odpady komunalne przy bramie wjazdowej na cmentarz w Pobiednej,
  • kompleksowo odkrzaczono teren cmentarza w Pobiednej,
  • zabezpieczono grobowce w Pobiednej płytami betonowymi,
  • wykonano pokrycie dachu wraz z obróbkami i rynnami na kaplicy w Pobiednej,
  • wykonano nową bramę i furtkę cmentarza komunalnego w Leśnej.