Mieszkańcy gminy 2019

Sprawy meldunkowe

W okresie od początku do końca 2019 r. liczba mieszkanek i mieszkańców Gminy zmniejszyła się o 151 osób i na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 9896 osób, w tym 5050 kobiet i 4846 mężczyzn, 201 osób zameldowanych czasowo.

W podziale na kategorie wiekowe:

grupa wiekowakobietymężczyźni
w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej)653674
w wieku produkcyjnym (K: 15-59, M: 15-64)28493567
w wieku poprodukcyjnym (K: 60+, M: 65+)1504705

Na początku 2019 r. na terenach miejskich mieszkało 4357 osób, a na terenach wiejskich 5670 osób. Na koniec 2019 r. na terenach miejskich mieszkało 4280 osób, a na terenach wiejskich 5616 osób.

W 2019 r. urodziło się 133 dzieci, w tym 41 dziewczynek i 92 chłopców, a zmarło 139 osób, w tym 74 kobiety i 65 mężczyzn.

Przyrost naturalny w 2019 r. był ujemny i wyniósł – 0,6 %.

Czynności Urzędu Stanu Cywilnego w 2019 r.:

  • sporządzono 23 nowych aktów urodzenia oraz przeniesiono do elektronicznego rejestru 392 akty
  • sporządzono 43 nowe akty małżeństwa oraz przeniesiono do elektronicznego rejestru295 aktów
  • sporządzono 67 nowych aktów zgonu oraz przeniesiono do elektronicznego rejestru 40 aktów
  • wydano 1165 odpisów aktów stanu cywilnego 9 skróconych, zupełnych i wielojęzycznych
  • w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Leśnej zorganizowano 10 jubileuszy 50-lecia oraz 60-lecia pożycia małżeńskiego
  • 11 parom udzielono ślubu poza lokalem USC

Rejestr wyborców

W 2019 r. liczba osób w rejestrze wyborców wynosiła 7 935, z czego 93 osoby zostały dopisane na wniosek.

Liczba mieszkańców poszczególnych miejscowości stan na 31.12.2019 r.

Więcej informacji statystycznych można znaleźć na stronie GUS.