Mieszkańcy gminy w 2020 roku

Sprawy meldunkowe

W okresie od początku do końca 2020 r. liczba mieszkanek i mieszkańców Gminy zmniejszyła się o 125 osób i na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 9771 osób, w tym 5005 kobiet i 4766 mężczyzn, w tym 219 osób zameldowanych czasowo.

W podziale na kategorie wiekowe:

grupa wiekowakobietymężczyźni
w wieku przedprodukcyjnym (12 lat i mniej)608596
w wieku produkcyjnym (K: 13-60, M: 13-65)29603541
w wieku poprodukcyjnym (K: 60+, M: 65+)1437629

Na koniec 2020 r. na terenach miejskich mieszkało 4199 osób, a na terenach wiejskich 5583 osób.

W 2020 r. urodziło się 86 dzieci, a zmarły 133 osoby.


Czynności Urzędu Stanu Cywilnego w 2020 r.:

  • sporządzono 19 nowych aktów urodzenia
  • sporządzono 33 nowe akty małżeństwa
  • sporządzono 60 nowych aktów zgonu
  • wydano 881 odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych i wielojęzycznych)
  • 7 parom udzielono ślubu poza lokalem USC
  • do elektronicznego rejestru przeniesiono 547 aktów

Liczba mieszkańców poszczególnych miejscowości stan na 31.12.2020 r.

Miejscowośćzam. stałezam. czasowe
Leśna411980
Bartoszówka630
Grabiszyce Dolne1380
Grabiszyce Górne2855
Grabiszyce Średnie2996
Janówka160
Jurków130
Kościelniki Górne1857
Kościelniki Średnie2157
Miłoszów67611
Pobiedna111425
Smolnik4057
Stankowice2717
Sucha540
Szyszkowa4559
Świecie58117
Wolimierz26530
Zacisze1371
Złotniki Lubańskie2014
Złoty Potok7171
Razem:9563219