Priorytety na rok 2021

Zdecydowana większość działań zaplanowanych na rok 2021 ma swoje korzenie w programach i planach długoterminowych zamieszczonych na stronach Raportu.

Wiele z nich ma także swoje podstrony i miejsca w internecie, gdzie możemy na bieżąco śledzić ich postęp. Odsyłamy do szczegółowych zapisów na już istniejących podstronach Raportu a poniżej przedstawiamy hasłowo najważniejsze zadania, które są lub będą realizowane w roku 2021:

 1. Inwestycje Wodno-Kanalizacyjne, zgodnie z przyjętym w Programie harmonogramem
 2. Most na Kwisie
 3. Błękitno-ZIelona Infrastruktura w Leśnej
 4. Prace nad zintegrowanym produktem turystycznym gminy i rozwojem turystyki sportowej w tym budowa pola kempingowego i namiotowego
 5. Centrum Produktów Lokalnych – podjęcie działań rewitalizacyjnych w budynku dworca PKP w Leśnej
 6. Inwestycje dotyczące turystyki i estetyki w Leśnej, szczególnie w Rynku i Ratuszu – zgodnie z raportem z badań Wspólna Przestrzeń
 7. Programy z zakresu ochrony środowiska, ekodoradztwo dla mieszkańców gminy
 8. Rewitalizacja Dolwisu – zaplanowanie działań, opracowanie koncepcji i dokumentacji
 9. Rozwój współpracy z organizacjami społecznymi – Centrum Społeczne
 10. Rozwój inicjatyw lokalnych, akcji społecznych i ekologicznych
 11. Nowe działania i imprezy o charakterze kulturalnym, sportowym poprawiające atrakcyjność życia w Leśnej i zwiększające rozpoznawalność turystyczną gminy
 12. Wzrost znaczenia gminy Leśna na szczeblu regionalnym.