Turystyka w 2019

Najważniejsze zadania wykonane w roku 2019 przez gminę lub we współpracy z podmiotami z branży turystycznej, w większości zrzeszonymi w z Koalicji na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej w gminie Leśna:

Rada Miejska w Leśnej przyjęła uchwały związane z rozwojem branży turystycznej:

Dla ułatwienia pobierania opłaty miejscowej (tzw „klimatyczne”), została opracowana strona internetowa https://klimatyczne.lesna.pl umożliwiająca wykonywanie przelewów online.

Na stronie GminaLesna.pl znajduje się katalog – baza informacyjna dotycząca leśniańskich produktów lokalnych oraz noclegów. W bazie znajduje się 66 ofert (nie licząc noclegów) produktów lokalnych: 15 rzemieślniczych (pamiątek), 21 usług, 36 produktów kulinarnych.

W ramach projektu „Koalicja na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej w gminie Leśna” zrealizowano też 9 szkoleń. Przeprowadzone w 2019 szkolenia dotyczyły następujących zagadnień:

 1. „Jak działają organizacje pozarządowe?”
 2. „Działalność gospodarcza i odpłatna działalność pożytku publicznego
 3. „Podstawy budowania marki lokalnej
 4. „Karkonoska marka lokalna. Skarby Ducha Gór”
 5. „Efekty działań sprzedażowych i marki lokalnej”
 6. „Zbieranie danych GPS do celów mapowania szlaków turystycznych”
 7. „Turystyczny potencjał minerałów z Grabiszyc”
 8. „Geocaching i inne gry terenowe – potencjał turystyczny”
 9. „Sprzedaż bezpośrednia rolników i sprzedaż rzemiosła”

Organizacja imprez:

W 2019 r na terenie gminy odbyło się ponad 20 imprez zwiększających atrakcyjność turystyczną, gmina nie prowadziła ścisłego rejestru i kalendarza imprez. Były to m in:

 1. Majówka
 2. Konkurs na produkty lokalne zorganizowany przez koalicję turystyczną
 3. Imprezy historyczne i kulinarne na Zamku Czocha
 4. Festiwal „Swojskie Granie”
 5. Festiwale kultury alternatywnej i festiwale muzyczne na Stacji Wolimierz i w Atelier Wolimierz
 6. Wigilia połączona z jarmarkiem produktu lokalnego

Wydatki na promocję

W roku 2019 wydano na cele związane z rozwojem turystyki i promocją gminy 9 256,42 zł

Wydatki na cele związane z rozwojem turystyki i promocją gminy obejmowały: zakup statuetek i pucharów na Galę Sportu, zakup manekinów do galerii historycznej, nagrody finansowe dla zwycięskich zespołów w zawodach, zakup artykułów na nagrody dla dzieci biorących udział w zawodach kajakowych, zakup książek promocyjnych, zakup ozdób świątecznych, zakup nagród na półmaraton z biegiem Kwisy.

W roku 2019 wydano na zakup produktów i usług 19 702,45 zł

Wydatki na zakup produktów i usług obejmowały: artykuły promujące Gminę Leśną w Przeglądzie Lubańskim, zakup pucharów i medali na zawody sportowe odbywające się w Leśnej, tablice informacyjne do galerii historycznej, druk ulotek promujących galerię, usługa wykonania logo Leśnej, zapłata za stoisko na targi turystyki, transport zespołu Smolniczanie, zakup desek do krojenia z logo Leśnej, odnowienie domeny strony internetowej www.lesna.pl.

Galeria historyczna w podziemiach ratusza

1 września 2019 r. w 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej otwarto w podziemiach ratusza galerię historyczną pn: „Tajemnice Leśnej i Zamku Czocha 1939-1945”. Ekspozycja „Tajemnice Leśnej i Zamku Czocha 1939 – 1945” ukazuje kluczowe momenty dziejów tych miejsc w czasie II wojny światowej, w tym fakty dotyczące produkcji w Leśnej nowoczesnej broni dla III Rzeszy – głównie części do samolotów.

Galeria z czasem ma stać się jedną z wystaw muzeum historycznego Miasta Leśna i okolicy.