Edukacja w 2020 roku

Gmina Leśna jest organem prowadzącym dla następujących placówek edukacyjnych: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Kornela Makuszyńskiego w Pobiednej (w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole), Miejsko-Gminne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Leśnej, …

Edukacja, szkolnictwo 2019

Gmina Leśna jest jednostką organizacyjną dla następujących placówek edukacyjnych: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II na Smolniku Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pobiednej (w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole) Miejsko-Gminne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Leśnej Żłobek Miejski …