ZIT AJ

Czym są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne? Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to instrument rozwoju terytorialnego współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich. ZIT działają w oparciu o art. 36 ust. 3 Rozporządzenia ogólnego 1303/2013 z 17 grudnia 2014 roku, art. 7 …