Rada Miejska w Leśnej w 2020 roku

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym w wyborach powszechnych, obecnie na pięcioletnią kadencję. W Gminie Leśna w jej skład wchodzi 15 radnych. Rada obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady za pośrednictwem Biura Rady. Termin sesji, …