Kultura, kultura fizyczna, sport i rekreacja

OKiS Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej, na terenie Gminy Leśna, jest głównym koordynatorem działań w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej dla dzieci, młodzieży i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Organizacje społeczne W zadaniach z zakresu kultury fizycznej, sportu …