Turystyka w 2019

Najważniejsze zadania wykonane w roku 2019 przez gminę lub we współpracy z podmiotami z branży turystycznej, w większości zrzeszonymi w z Koalicji na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej w gminie Leśna: Inwentaryzacja miejsc noclegowych w Gminie Leśna, zbudowanie bazy kontaktów i zasobów turystycznych …