Turystyka w 2020 roku

W ramach przygotowań do sezonu turystycznego i upowszechnienia naszej oferty Gmina Leśna wzięła udział w Międzynarodowych Targach Turystyki i czasu wolnego we Wrocławiu (28.02.2020-01.03.2020). Leśną na targach reprezentowali: Elż­bieta Kwiatkowska z Urzędu Miejskiego w Leśnej – referent ds. ko­munikacji społecznej …

Turystyka w 2019

Najważniejsze zadania wykonane w roku 2019 przez gminę lub we współpracy z podmiotami z branży turystycznej, w większości zrzeszonymi w z Koalicji na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej w gminie Leśna: Inwentaryzacja miejsc noclegowych w Gminie Leśna, zbudowanie bazy kontaktów i zasobów turystycznych …