Kontrola bazy PM Synergia

W dniu 10 września 2019 na wniosek likwidatora PM Synergia została przeprowadzona kontrola, której celem była ocena stanu faktycznego obiektów i wyposażenia Bazy Magazynowo-Sprzętowej PM Synergia w miejscowości Smolnik 78.

Szczegółowe ustalenia kontrolne przedstawia PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 1/UM/2019

Poniżej przedstawiamy relację fotograficzną, stanowiącą załącznik do protokołu. O sprawie informowała Panorama Leśnej w październiku 2019 w artykule „Zaplecze działu estetyki”.