Most na Kwisie

Na bieżąco informujemy społeczność gminy Leśna o sprawie przebudowy mostu na Kwisie. W lutowym (artykuł „Co dalej z remontem mostu na Kwisie?” str. 14) oraz czerwcowym nume­rze Panoramy Leśnej („Most na Kwisie – co dalej?” str. 11) informowaliśmy o trwającej procedurze uzyskiwania pozwolenia na budowę przez DSDiK.

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zobowiązana została przez Wojewo­dę Dolnośląskiego do uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji pozwole­nia na budowę dotyczącego remontu obiektu mostowego – w tej sprawie gmina otrzymała do wiadomości 4 postanowienia datowane kolejno na 7 stycznia, 9 marca, 29 kwietnia oraz 14 lipca 2020.

Ostatecznie decyzją z 18 września 2020 Wojewoda zatwierdził projekt budowlany co otworzyło DSDiK możliwość realizacji inwestycji (wszystkie w/w pliki do pobrania poniżej artykułu).

Ze strony Gminy Leśna DSDiK posiada wszystkie niezbędne zgody związane z zajęciem terenów gminnych przylegających do obiektu. Od maja 2019 r. roku gotowe jest pozwolenie na budowę przeprawy zastępczej która wybudowana zostanie przy przeznaczonym do przebudowy obiekcie mostowym.

O tym jak ma wyglądać przebudowa mostu, z jakimi będzie się wiązać problemami dla mieszkańców gminy pisaliśmy wyczerpująco w Panoramie Leśnej z maja 2019 w artykule „Most na Kwisie – czy można uniknąć paraliżu komunikacyjnego? (str 1,8-9)”

Na stronie Panoramy zamieściliśmy wtedy pełną dokumentację dotyczącą tej inwestycji – zarówno dokumenty przypominające historię remontu jak i koncepcje ruchu zastępczego, wskazania prawne, korespondencję pomiędzy instytucjami. Wszystkie materiały są nadal do pobrania na stronie Panoramy Leśnej.


Sprawę mostu w 2020 roku monitorował też Radny Powiatowy Jan Surowiec informując o swoich działaniach w swoich sprawozdaniach w Panoramie Leśnej:

Z ostatniej chwili – umowa na remont mostu rozwiązana

Remont mostu na Kwisie – jeszcze się nie rozpoczął, a już został zakończony

Czy most na Kwisie w Leśnej wytrzyma 2 lata?
Przypomnijmy – w czerwcu 2017 r. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei podpisała z wykonawcą umowę na generalny remont mostu na Kwisie w Leśnej. Całość prac dokumentacyjnych i budowlanych miała zająć 1,5 roku i kosztować 2 mln 825 tys. zł. Niestety, okazało się, że przez 3 lata zdołano jedynie przygotować dokumentację, która już w końcowym okresie wymagała aktualizacji. Robót budowlanych nie rozpoczęto. Zadanie na początku było w pełni zabezpieczone finansowo, ale po trzech latach okazało się, że pieniędzy jest za mało, bo koszt zadania wzrósł do 4 mln 166 tys. zł. Umowę z wykonawcą rozwiązano w czerwcu 2020 r. Kiedy zadanie zostanie ponownie ujęte w planie – nie wiadomo.
Dla mieszkańców Leśnej oraz wszystkich użytkowników tego mostu, najważniejsze jest to, że lata biegną, a stan techniczny obiektu jedynie się pogarsza i budzi coraz więcej obaw. Przypomnijmy także, że już w 2014 r. ocena wytrzymałości mostu zlecona przez DSDiK nakazywała wyłączyć obiekt z użytkowania. Wtedy zlecono pośpiesznie powtórne
badanie (swoistą reasumpcję), która wykazała, że most może nadal funkcjonować bez ograniczeń. Pod koniec 2020 r. ponownie zostało przeprowadzone szczegółowe badanie stanu technicznego mostu. Ogólnie stan techniczny mostu został określony jako niedostateczny. Most został warunkowo dopuszczony do eksploatacji przez 2 lata. Wydane zostały też następujące zalecenia: ograniczenie prędkości na moście do 10 km/h oraz zmiana usytuowania świateł, co zminimalizuje konieczność hamowania na obiekcie. Ponadto co najmniej raz w miesiącu należy przeprowadzać weryfikację stanu technicznego.

2021

Wysiłek lobbingowy i monitorowanie sprawy mostu w 2020 roku zaowocowało rozmowami z DSDiK i podjęciem decyzji o dofinansowaniu inwestycji ze środków gminy, żeby zapewnić jej realizację w roku 2021. Decyzje o wspólnej realizacji inwestycji podjęto podczas spotkania 16 lutego 2021. Poinformowaliśmy o tym mieszkańców w marcowym wydaniu Panoramy Leśnej

W konsekwencji tych ustaleń, 27 kwietnia 2021 Rada Miejska w Leśnej podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania związanego z przebudową mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w Leśnej. Tym samym z budżetu Gminy Leśna przeznaczono kwotę 360 tys. zł wg następującego podziału: przebudowa chodnika dla pieszych: 300 tys. zł, przebudowa sieci wodociągowej: 60 tys. zł. Pomoc finansowa będzie udzielana w dwóch równych transzach po 180 tys. zł w 2021 r. oraz 2022 roku.

DSDiK w dniu 29.03.2021 r. wszczęła postępowanie prowadzone w trybie podstawowym tj. na podst. art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych na realizację zadania Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393, w km 12,044 w miejscowości Leśna.

21.05.2021 roku zakończono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę zadania. Termin realizacji zamówienia to 18 miesięcy od podpisania umowy, czyli grudzień 2022 roku.


Pisma do pobrania

DSDiK, Postępowanie nr Z8/36487 przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393, w km 12,044 w miejscowości Leśna CPV 45000000-7