Finanse Gminy w 2020 roku

Dochody Łączny dochód uzyskany: 47 256 490,78 zł Dochód planowany: 47 372 636,55 zł Wykonanie budżetu: dochody: 99,76 % wydatki: 96,05 % Dochód w podziale na najważniejsze działy: Dochody z tytułu Kwota dochodu PIT 5 471 106,00 zł Podatek …

Finanse gminy w 2019

Dochody Łączny dochód uzyskany: 42.641.428,03 zł Dochód planowany: 42.182.372,65 zł Wykonanie budżetu: dochody: 101,09% wydatki: 92,58% Dochód w podziale na najważniejsze działy: Dochód z tytułu Kwota dochodu PIT 5.923.141,00 zł Podatek od nieruchomości 3.547.192,65 …