Mieszkańcy gminy w 2020 roku

Sprawy meldunkowe W okresie od początku do końca 2020 r. liczba mieszkanek i mieszkańców Gminy zmniejszyła się o 125 osób i na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 9771 osób, w tym 5005 kobiet i 4766 mężczyzn, w tym 219 …

Przedsiębiorcy w 2020

Przedsiębiorczość w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 2020 Liczba założonych działalności gospodarczych wpisanych do CEIDG – 53 Liczba zamkniętych działalności gospodarczych wpisanych do CEIDG – 29 Liczna przyjętych wniosków do CEIDG – 263 Wnioski …

Przedsiębiorcy w 2019

Powołanie stanowiska ds. wspierania przedsiębiorczości w Gminie Leśna W 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Leśnej wyodrębnione zostało stanowisko ds. podejmowania działalności gospodarczej. Powołanie tego stanowiska ma na celu wspieranie przedsiębiorczości a przy tym samych Przedsiębiorców funkcjonujących już …

Mieszkańcy gminy 2019

Sprawy meldunkowe W okresie od początku do końca 2019 r. liczba mieszkanek i mieszkańców Gminy zmniejszyła się o 151 osób i na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 9896 osób, w tym 5050 kobiet i 4846 mężczyzn, 201 osób …