Przedsiębiorcy w 2019

Powołanie stanowiska ds. wspierania przedsiębiorczości w Gminie Leśna W 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Leśnej wyodrębnione zostało stanowisko ds. podejmowania działalności gospodarczej. Powołanie tego stanowiska ma na celu wspieranie przedsiębiorczości a przy tym samych Przedsiębiorców funkcjonujących już …

Mieszkańcy gminy 2019

Sprawy meldunkowe W okresie od początku do końca 2019 r. liczba mieszkanek i mieszkańców Gminy zmniejszyła się o 151 osób i na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 9896 osób, w tym 5050 kobiet i 4846 mężczyzn, 201 osób …