Organizacje społeczne w 2020 roku

W budżecie Gminy Leśna zarezerwowane zostały środki finansowe na wspieranie organizacji pozarządowych. Wysokość środków dla organizacji, ustalona na rok 2020 w uchwale budżetowej to 200 000 zł. W styczniu 2020 roku do dyspozycji podmiotów III sektora postawiono w ramach …

Organizacje społeczne, inicjatywy mieszkańców

Organizacje pozarządowe w Gminie Leśna Na początku 2019 roku w Gminie Leśna funkcjonowały 44 organizacje pozarządowe, w tym: 9 fundacji, 24 stowarzyszenia, 4 kluby sportowe, 6 ochotniczych straży pożarnych. Na koniec roku 2019 w gminie Leśna …