Organizacje społeczne, inicjatywy mieszkańców

Organizacje pozarządowe w Gminie Leśna Na początku 2019 roku w Gminie Leśna funkcjonowały 44 organizacje pozarządowe, w tym: 9 fundacji, 24 stowarzyszenia, 4 kluby sportowe, 6 ochotniczych straży pożarnych. Na koniec roku 2019 w gminie Leśna …