Urząd Miejski w Leśnej w 2020 roku

Burmistrz Leśnej wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego. W roku 2020 pracę Urzędu regulował Regulamin Organizacyjny (Zarządzenie nr 20/2020 Burmistrza Leśnej z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu …