Raport o stanie gospodarki komunalnej w Gminie Leśna 2020

Zadanie związane ze zbiorowym zaopatrzeniem ludności w wodę, oraz zadania związane z odbiorem nieczystości ciekłych realizuje Referat Gospodarki Komunalnej. Referat składa się z kierownika, dwóch osób obsługi administracyjnej, inkasenta, pięciu pracowników oczyszczalni ścieków, dwóch osób …

Gospodarka komunalna 2020 – odpady

Rok 2020 był rokiem trudnym dla każdego z nas, także dla służb komunalnych gminy Leśna. Pandemia COVID-19 zmusiła nas do rezygnacji z wielu zadań, reorganizacji systemu pracy, opóźniła o rok wiele niezbędnych inwestycji. Przez większość …