Gospodarka komunalna 2020 – odpady

Rok 2020 był rokiem trudnym dla każdego z nas, także dla służb komunalnych gminy Leśna. Pandemia COVID-19 zmusiła nas do rezygnacji z wielu zadań, reorganizacji systemu pracy, opóźniła o rok wiele niezbędnych inwestycji. Przez większość …