Rejestr zawieranych umów

W zbiorze wpisywane są umowy zawierane przez Urząd Miejski z kontrahentami na wykonanie zleceń inwestycyjnych, projektowych itp. Rejestr został założony w czerwcu 2019 roku i jest systematycznie uzupełniany Tabelę można przesuwać, wyświetlić na pełnym ekranie komputera, a dane …

Finanse gminy w 2019

Dochody Łączny dochód uzyskany: 42.641.428,03 zł Dochód planowany: 42.182.372,65 zł Wykonanie budżetu: dochody: 101,09% wydatki: 92,58% Dochód w podziale na najważniejsze działy: Dochód z tytułu Kwota dochodu PIT 5.923.141,00 zł Podatek od nieruchomości 3.547.192,65 …