Działalność inwestycyjna

W roku 2019 r. w Gminie Leśna zrealizowano wiele różnorodnych inwestycji na kwotę przekraczającą 3,3 mln zł. Wśród tych o największym znaczeniu należy wymienić: Budowę remizy OSP wraz z pomieszczeniami świetlicy w Świeciu Budowę oczyszczalni ścieków …