Działalność inwestycyjna w 2020 roku

W roku 2020 r. w Gminie Leśna zrealizowano wiele różnorodnych inwestycji na kwotę przekraczającą 3,3 mln zł. Wśród tych o największym znaczeniu należy wymienić: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 358 w zakresie chodnika w miejscowości Leśna (ul. Osiedle) wraz …

Działalność inwestycyjna

W roku 2019 r. w Gminie Leśna zrealizowano wiele różnorodnych inwestycji na kwotę przekraczającą 3,3 mln zł. Wśród tych o największym znaczeniu należy wymienić: Budowę remizy OSP wraz z pomieszczeniami świetlicy w Świeciu Budowę oczyszczalni ścieków …