Gospodarka mieszkaniowa w 2020 roku

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Leśna w swoich zasobach posiadała 340 lokali mieszczących się w 140 budynkach mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność (wspólnoty). W 2020 r. odnotowano niewielki spadek liczby budynków stanowiących …

Planowanie przestrzenne

Gmina Leśna posiada pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego całego obszaru gminy w granicach administracyjnych. W gminie Leśna obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalone w połowie 2015 r. zmienione Uchwałą Nr XLII/277/2017 Rady Miejskiej …