Raport o stanie gminy 2021

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym/art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 5 …

Priorytety na rok 2021

Zdecydowana większość działań zaplanowanych na rok 2021 ma swoje korzenie w programach i planach długoterminowych zamieszczonych na stronach Raportu. Wiele z nich ma także swoje podstrony i miejsca w internecie, gdzie możemy na bieżąco śledzić ich postęp. Odsyłamy do szczegółowych zapisów …

Raport o stanie gminy 2020

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym/art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 5 …

Raport o stanie gminy 2019

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym/art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 5 …

Raport online

Przedstawiamy raport o stanie Gminy Leśna w formie interaktywnej strony internetowej. Witryna zawiera wszystkie elementy wymagane ustawowo oraz dodatkowe informacje w formie fotografii, wykresów, filmów i dokumentacji źródłowej (strategie, plany, raporty). Zdecydowaliśmy na taką formę …

Raport o stanie gminy 2020 – plany

Dane do Raportu za rok 2020 są gromadzone i publikowane na bieżąco. Wiele kluczowych wskaźników rozwoju znajduje się w zakładce WSKAŹNIKI, finalna wersja Raportu za rok 2020 zostanie opracowana i przedstawiona Radzie Miejskiej oraz mieszkańcom gminy do 31 maja 2021 …