Gospodarka mieszkaniowa w 2020 roku

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Leśna w swoich zasobach posiadała 340 lokali mieszczących się w 140 budynkach mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność (wspólnoty). W 2020 r. odnotowano niewielki spadek liczby budynków stanowiących …